Opptaksutstyr

Lambertseter videregående skole – Åpen digital dag

Covid-19 krever nye løsninger på vante tradisjoner, som for eksempel de videregående skolenes åpne dager. Åpen dag er 10-klassingenes mulighet til å undersøke hvordan det ser ut, og miljøet på de ulike skolene som er aktuelle.

Det er selvsagt viktig for de videregående skolene å få presentert seg fra sin beste side, og dette arbeidet har jeg fått lov til å jobbe med for Lambertseter videregående skole. Tradisjonelt foregår dette ved fysiske besøk på skolene, men i dagens situasjon lar dette seg ikke gjennomføre. Derfor må man ty til alternative løsninger.

Heftige dager

Derfor har de siste dagene gått med til å filme på skolen, samt sette dette sammen med skolens egenproduserte materiell til en «livesending» på omtrent 40 minutter. Noen hektiske dager i klipperommet har det blitt, men sluttresultatet mener jeg vil klare å presentere skolen på en god måte. Dette skyldes i stor grad elever som fremstår både trygge og reflekterte rundt ulike temaer med tilknytning til skolen, men også skolens egne ansatte som har god innsikt i hvilke kvaliteter som er viktige, og bør trekkes frem.

Samarbeid

I dette prosjektet har jeg arbeidet med Jon Martin Førland i Welt, Bjørn Tumyr i Macsimum og Hanne Sundelin-Sagdahl hos Lambertseter videregående. Jon Martin har fungert som overordnet rådgiver, Bjørn som regihjelp, praktisk hjelp og kvalitetskontroll på opptaksdagen. Hanne har hatt ansvaret for å legge til rette i forkant av opptak, og innholdet i disse, samt å skaffe til veie skolens egenproduserte materiell. Min rolle har vært teknisk opptaksansvar på innspilling, samt etterarbeide og klipp, i samarbeid med alle de ovennevnte.

Sendingen

Sendingen går live i dag (28/1-2021) kl 1800. Mer info og link til sendingen på teams finner du her: https://lambertseter.vgs.no/kalender/apen-skole2/

Edit: Sendingen er lastet opp på Youtube, du kan se den under: